De impact van AI op het werk maximaliseren | Microsoft 365
Lees het eBook De impact van AI op het werk maximaliseren om te zien hoe generatieve AI en Microsoft Copilot tijd besparen, innovatie stimuleren en werknemers tevredener maken.
De impact van AI op het werk maximaliseren
Microsoft Logo

De impact van AI op het werk maximaliseren

Er wordt veel gepraat over hoe bedrijven geweldige resultaten halen door het gebruik van generatieve AI om nieuwe content te produceren, zoals blogberichten, code en afbeeldingen. Maar wat is het echte verhaal? Uit recent onderzoek van Microsoft blijkt dat organisaties wel degelijk aanzienlijke voordelen ervaren in productiviteit, innovatie en tevredenheid van medewerkers wanneer ze gebruikmaken van Microsoft Copilot for Microsoft 365, een generatieve AI-assistent, in de workflow.

Lees het eBook De impact van AI op het werk maximaliseren om:

  • Overtuigende data over de voordelen van het gebruik van Copilot te bekijken.
  • Te ontdekken hoe generatieve AI bedrijfsinnovatie en flexibiliteit kan bevorderen.
  • De juiste AI-investeringsbeslissingen voor jouw specifieke organisatie te nemen.

* Please complete required fields

[REPLACE]

Resource1Image

[REPLACE]

[REPLACE]

[REPLACE]
Resource2Image

[REPLACE]

[REPLACE]

[REPLACE]
Resource3Image

Download het eBook