Draaiboek Digitale transformatie | Microsoft
Lees het draaiboek Digitale transformatie voor advies over een aanpak waarmee je digitale transformatie beter beheersbaar is.

Draaiboek Digitale transformatie: vier elementen voor een succesvolle strategie

Lees het draaiboek

Vertel ons wat meer over jezelf

* required fields

Lees dit draaiboek voor advies over de vier stappen van de IDEA-aanpak die Microsoft heeft ontwikkeld. Je ontvangt sjablonen, voorgestelde activiteiten en aanbevelingen over wie je bij het proces moet betrekken als je de volgende stappen volgt:

  • Inspire. Breng je team bij elkaar en ontwikkel een visie voor de toekomst van je bedrijf. Ontwikkel je strategie, bedrijfsmodel en operationeel model: de denkkaders voor je digitale transformatie.

  • Design. Zorg voor overtuigende argumenten voor de verandering die je wilt doorvoeren. Creëer een kwantitatief overzicht van je aanpak en je technologische oplossing door twee belangrijke evaluaties uit te voeren.

  • Empower. Deel je visie met je hele organisatie. Demonstreer je oplossing om mensen enthousiast te maken en belanghebbenden en invloedrijke medewerkers mee te krijgen.

  • Achieve. Voer je visie op de digitale transformatie uit. Maak een blauwdruk of een transformatieplan waarin de stappen worden beschreven die nodig zijn om het project te voltooien.

Lees het draaiboek voor duidelijke adviezen over elke stap.

https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Four-Elements-to-a-Successful-Strategy-FIN.html?LCID=NL
Download het draaiboek