E-BOK

Rapport från 2017 om framtiden för tillverkningsbranschen – din digitaliseringsstrategi

*required fields

Rapport från 2017 om framtiden för tillverkningsbranschen – din digitaliseringsstrategi

Lär dig hur du levererar bästa möjliga kundservice och optimerar verksamheten.

Ny teknik påverkar verksamheten inom nästan alla branscher. Det ger tillverkningsföretag en förnyad möjlighet att driva effektivitet genom varje länk i leveranskedjan – från strategisk forskning och utveckling till agila fabriker och löpande underhåll.

E-boken Future of Manufacturing presenterar många möjligheter för tillverkningsföretag att integrera banbrytande teknik i sina leveranskedjor – från råvaruinköp till butikshylla.

Ta del av vår strategi kring hur företag kan dra nytta av teknik och få insikter i hela verksamheten för att möta ökade kundkrav och stå sig i den ökade konkurrensen.

Ladda ner om du vill veta mer:

  • Krafterna som styr teknikutvecklingen i tillverkningsbranschen
  • 10 tekniktrender som driver digitaliseringen i tillverkningsbranschen
  • Fem nyckelscenarier som förklarar digitaliseringen: uppkopplad F&U, agil produktion, datadrivna fabriker, transparent tillverkningsprocess och responsivt underhåll