Microsoft Business Forward

Prostřednictvím konference MS Business Forward CZSK vám každoročně přinášíme sumář inovací, které naše byznysové aplikace zaznamenaly a které vám zajistí vaši stabilní pozici na trhu. Formát letošního setkání je v rámci snahy o dodržení všech hygienických a zdravotních norem přesunut do virtuálního prostředí, čímž samozřejmě o nic nepřijdete. V rámci společnosti Microsoft si zakládáme na snaze o neustálou inovaci a otevřenost vůči novým řešením. Nástroje a postupy, které fungují dnes, musí zároveň i flexibilně reagovat na vývoj trhu a celé společnosti. S tímto nastavením mysli chceme být právě i vám a vaší firmě dlouhodobým partnerem na cestě k úspěchu.

Celý cyklus prezentací MS Business Forward CZSK je provázanou strukturou, která na sebe vzájemně odkazuje a navazuje. Proto pro široké kontextové pochopení a plné využití potenciálu prezentovaných řešení doporučujeme registraci a zhlédnutí všech šesti bloků, které vás provedou celým prodejním cyklem – od prodeje, přes péči o zákazníka až po optimalizaci interních procesů. 

1. Začněte prodávat: digitálně

2. Bezprecedentní péče o zákazníky

3. Odolný dodavatelsko-odběratelský řetězec

4. Ekonomika & minimalizace rizik a podvodů

5. Přidaná hodnota proaktivních poznatků

6. Digitalizace byznys procesů

Program1Image

MBF - Začněte prodávat: digitálně

On Demand

Dnešní svět – a byznys nevyjímaje – se mění neuvěřitelnou rychlostí. Jednou z nejzásadnějších vývojových změn je přechod do digitálu. Tato transformace je v dnešní době navíc podtržena pandemickou krizí, která se stala katalyzátorem některých změn. To, že projde, nekončí platbou zákazníka, platilo samozřejmě i před nástupem digitálu. Ale v jeho prostředí to platí dvojnásob. V digitálním prostředí máme možnost sbírat nepřeberné množství dat, na jejichž základě pak optimalizujeme a zpříjemňujeme zákaznickou zkušenost, zpřesňujeme a ladíme marketing a relevanci nabídky a budujeme daleko hlubší a dlouhodobější vztahy se zákazníky. Pojďte s námi do větší hloubky a registrujte se na první část cyklu MS Business Forward CZSK.

Registrovat
Program2Image

MBF - Bezprecedentní péče o zákazníky

On Demand

Péče o zákazníka nekončí zaplacením či doručením jeho objednávky. A pokud ano, tento zákazník nemá důvod, proč by se příště měl cíleně vracet. Zákaznická zkušenost vzniká už na samotné cestě k výrobku či službě, kterou zákazník hledá a poptává. Čím je tato cesta příjemnější, tím větší je šance, že se zákazník vrátí a já budu schopen mu při každé další návštěvě poskytnout osobnější a bližší vztah. Každá změna v byznysu by měla vést ke zlepšení a každá investice by se měla vrátit. Nebojte se udělat změnu, inovujte své služby a staňte se lepším obchodním partnerem. Více v prezentaci Bezprecedentní péče o zákazníky.

Registrovat
Program3Image

MBF - Odolný dodavatelsko-odběratelský řetězec

On Demand

Globální ekonomika ovlivňuje vývoj té lokální, v níž dodávky musí reagovat na poptávku. Připravenost na výrazné změny trhu je zásadním elementem pro udržení stability firmy. Zajištění kontinuity byznysu závisí na schopnosti jednotné komunikace a kompatibilitě technologických řešení. Sjednocené moderní a inteligentní systémy jsou tak klíčem k zapojení do širšího dodavatelského řetězce, díky němuž je možné lepší plánování výhledů a přesnější predikce. Celý tento proces lepšího interního, ale i externího propojení vede samozřejmě i k optimalizaci finančních toků a lepší péči o zaměstnance. Zjistěte více o inovacích vedoucích ke stabilitě na konkrétních příkladech v rámci této session.

Registrovat
Program4Image

MBF - Ekonomika & minimalizace rizik a podvodů

On Demand

Management financí vyžaduje více než jen správné počty. Finanční ředitelé musí být schopni strategicky plánovat, analyzovat data, vyhodnocovat rizika, ale i implementovat nová řešení a inovace. Tato transformace firmy je samozřejmě během na delší trať, na níž je nutné překonávat bariéry. Cílem této cesty je výsledná lepší účelnost a výkonnost při zachování maximální a nekompromisní bezpečnosti. Konkrétní příklady využití Dynamics 365 k naplnění těchto cílů v různých firmách budou tím správným impulzem, abyste se s námi na tuto cestu vydali také. Registrujte se a mějte své finance pod ještě větším drobnohledem.

Registrovat
Program5Image

MBF - Přidaná hodnota proaktivních poznatků

On Demand

Pasivní čekání na zákazníka je v dnešním konkurenčním světě byznysu jako čekání na zázrak. Cesta k prosperitě má vždy namířeno kupředu – vždyť konkurenční výhoda vzniká právě tam, kde jste alespoň o krok před ostatními. Klíčem, který udává tento směr jsou data a správná práce s nimi. Díky datům jsme schopni pro zákazníka vytvořit prostředí, do kterého se budou chtít vracet. Příjemnější zákaznická cesta, personalizovaný přístup a otevřená podpora a péče – s našimi Dynamics 365 Insights a konkrétními příklady z praxe, které uslyšíte v rámci této session, posunete svůj byznys vstříc svým zákazníkům.

Registrovat
Program6Image

MBF - Digitalizace byznys procesů

On Demand

První fáze jakékoliv transformace často bývá o překonání bloku a počátečních překážek. Právě nalezení vhodného řešení a využití širokých zkušeností je ideálním prostředkem k jejich překonání. Microsoft Power Platform poskytuje řešení, která fungují širokospektrálně – začnete s málem a budujete si vlastní přístup, kterým tuto platformu využíváte. Transformace byznysu není zlomová, je to proces, při němž sledujete postupnou akceleraci a zefektivnění procesů, což může vést až k celkové automatizaci části z nich. Pojďte si v rámci tohoto bloku projít konkrétní příklady světoznámých firem a konkrétní výsledky, které digitalizace byznysu přináší.

Registrovat
Program7Image

Program8Image

Program9Image

Program10Image

Program11Image

Program12Image

Program13Image

Program14Image

Program15Image

Program16Image

Program17Image

Program18Image

Program19Image

Program20Image

Sledujte konferenci MS Business Forward CZSK a pojďte s námi vstříc inovacím a novým řešením.

Program3Image

Program4Image

Program5Image

Program6Image

Program7Image

Program8Image

Program9Image

Program10Image

Program11Image

Program12Image

Program13Image

Program14Image

Program15Image

Program16Image

Program17Image

Program18Image

Program19Image

Program20Image

Program1Image

Program2Image

Program3Image

Program4Image

Program5Image

Program6Image

Program7Image

Program8Image

Program9Image

Program10Image

Program11Image

Program12Image

Program13Image

Program14Image

Program15Image

Program16Image

Program17Image

Program18Image

Program19Image

Program20Image