การเริ่มต้นใช้บริการ Always-On | Microsoft Dynamics 365

อ่าน e-book ห้าส่วนประกอบสำหรับการเริ่มต้นใช้บริการ Always-On และค้นพบว่าองค์กรของคุณสามารถรับประกันความสําเร็จของการบริการลูกค้าและบริการภาคสนามได้อย่างไร

ห้าส่วนประกอบสำหรับการเริ่มต้นใช้บริการ Always-On

ใช่ ฉันต้องการ e-book นี้

นี่คือข้อมูลของฉัน:

* required fields

ในปัจจุบัน สภาวะทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรักษาระดับการให้บริการที่ลูกค้าคาดหวังจึงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เรียนรู้วิธีการให้บริการที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลาโดยดาวน์โหลด e-book นี้ซึ่งสํารวจองค์ประกอบสําคัญห้าอย่างที่ทุกองค์กรสามารถรวมเข้าด้วยกันได้:

  1. รักษาคุณภาพของบริการเมื่อความต้องการลูกค้าพุ่งสูงขึ้น
  2. ปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุน
  3. สนับสนุนทีมงานทางไกลเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มอบประสบการณ์ที่เอาใจใส่และเชื่อมโยงถึงลูกค้า
  5. บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริการภาคสนาม เจ้าหน้าที่เสมือนคนจริง และเทคโนโลยี Mixed Reality ให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกัน

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcK4mB36/original

ดาวน์โหลด e-book ของฉัน