Varmista aina saatavilla oleva palvelu | Microsoft Dynamics 365

Lue e-kirja Viisi asiaa, joilla varmistetaan aina saatavillla oleva palvelu ja saat tietää, miten organisaatiosi voi taata menestyksen asiakkaiden ja kenttäpalvelun osalta.

Viisi asiaa, joilla varmistetaan aina saatavilla oleva palvelu

Kyllä, haluan tämän e-kirjan

Tässä ovat yhteystietoni:

* required fields

Nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä palvelutason ylläpitäminen asiakkaiden odotusten tasolla voi olla vaikeaa. Opi miten voit tarjota erinomaista palvelua koko ajan – lataa tämä e-kirja, joka tarkastelee viittä keskeistä ja jokaiselle organisaatiolle mahdollista tekijää:

  1. Palveluiden laadun ylläpitäminen kysyntäpiikkien aikana
  2. Tehokkuuden ja automaation kehittäminen kustannusten vähentämiseksi.
  3. Etätiimien tehokkaan työskentelyn tukeminen.
  4. Yhteydessä olevien ja empaattisten asiakaskokemusten tarjoaminen.
  5. Asiakaspalvelun, kenttäpalvelun, virtuaalisten myyntiedustajien ja yhdistetyn todellisuuden johdonmukaistaminen, jotta voidaan luoda yhdistetty kokemus.

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdceqYBPq/original

Lataa e-kirja