Microsoft Security ติดต่อฉัน
ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Security จะติดต่อมาเร็วๆ นี้
Microsoft Security ติดต่อฉัน
Microsoft Logo

ติดต่อทีม Microsoft Security

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นใช้งานกับ Microsoft Purview

กรอกแบบฟอร์มและจะมีผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Security ติดต่อคุณไปทางโทรศัพท์ ทีมของเราสามารถตอบคำถาม ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ Microsoft Purview ทำได้สำหรับธุรกิจของคุณ

ติดต่อฉัน

กรอกแบบฟอร์มและเราจะติดต่อไป

* Please complete required fields

Resource1Image

ยิ่งกว่ากว่าการปกป้องข้อมูล

เรียนรู้ว่าแนวทางแบบครบวงจรสามารถช่วยองค์กรของคุณจัดการกับความท้าทายในการปกป้องข้อมูลและการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้อย่างไร

รับ e-book
Resource2Image

ประเมินการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามของคุณ

ตรวจสอบความพร้อมของทีมรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบ ตอบสนองและกู้คืนจากการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเครื่องมือประเมินตนเองนี้

รับการประเมินผล
Resource3Image

สำรวจโซลูชันสำหรับการปกป้องข้อมูลและการกำกับดูแล

เรียนรู้ว่าโซลูชันแบบบูรณาการในตระกูลผลิตภัณฑ์ Microsoft Purview สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณทำได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม
ติดต่อฉัน