Forebygging av innsiderisikoer i organisasjonen

Microsofts veiledning til hvordan du lager et omfattende program for risikostyring.

Veiledning for innsiderisikostyring

Last ned

Fyll ut skjemaet for å laste ned veiledningen.

* required fields

Aktivitetene til de ansatte – tilsiktede eller utilsiktede – utgjør en betydelig risiko for dagens digitalt drevne organisasjoner. Det er derfor et omfattende innsiderisikoprogram (IRM) er viktigere enn noensinne.   

I denne veiledningen lærer du gode fremgangsmåter for å opprette og implementere et IRM-program som passer organisasjoners unike behov, med vekt på tre kjernekomponenter:

  • identifisering og bekjemping av potensielle trusler
  • arbeidsflyter for eskalering og utbedring
  • overholdelse av en rekke juridiske og forskriftsmessige krav

Du lærer også hvordan Microsoft utviklet sitt eget IRM-program for å sikre riktig balanse mellom risikobegrensning og ansattes personvern, sikkerhet, kultur og produktivitet.

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcDK9RLy/original

Få veiledningen