De bästa metoderna kring insiderrisk för din organisation

Microsofts bästa metoder för att ta fram ett omfattande program för hantering av insiderrisker.

De bästa metoderna för insiderriskhantering

Ladda ner nu

Fyll i detta formulär för att få guiden.

* required fields

Allt som de anställda gör – oavsett om det sker med dåliga avsikter eller oavsiktligt – utgör en betydande risk för dagens digitalt drivna organisationer. Det är därför som det är viktigare än någonsin att ha ett omfattande program för insiderriskhantering (IRM).   

I den här guiden får du lära dig de bästa metoderna för att skapa och implementera ett IRM-program som passar din organisations unika behov, med tonvikt på tre kärnkomponenter:

  • identifiera och motverka potentiella hot
  • arbetsflöden för eskalering och avhjälpning
  • efterlevnad av en mängd juridiska och regulatoriska krav

Du får också lära dig hur Microsoft har byggt sitt eget IRM-program för att säkerställa en lämplig avvägning mellan riskreducering och medarbetarnas privatliv, säkerhet, kultur och produktivitet.

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcSnG0tc/original

Hämta guiden