En plan för datastyrning då affärslivet förändras
Läs mer om datastyrningens tillstånd och hur ni skapar en mall för att lyckas med den här rapporten från Harvard Business Review Analytic Services 

En plan för datastyrning då affärslivet förändras

Skaffa rapporten

Fyll i formuläret nedan

* required fields

Digitaliseringen påverkar företags sätt att göra affärer kraftigt.

I takt med att affärsstrategierna utvecklas samlar företagen in allt mer kundinformation, vilket kräver nya datastyrningsstrategier för att uppfylla snabbt skiftande regelverk. Nu för tiden ligger ansvaret för datastyrning inte längre på IT-avdelningen. Företagets ledning och affärsområdescheferna måste ständigt ha det i åtanke.

I en undersökning från Harvard Business Review konstaterade man att 

  • 92 % av alla företagsledare säger att nya typer av risker uppkommer när man byter affärsmodell i samband med företagets utveckling 
  • 77 % säger att en effektiv säkerhets-, risk- och efterlevnadsstrategi är avgörande för företagets framgång 
  • 53 % av alla organisationer har dock inte utvecklat en stark, företagsomfattande datastyrningsstrategi

Läs mer om datastyrningens tillstånd och hur ni skapar en mall för att lyckas med den här rapporten från Harvard Business Review Analytic Services. 

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdc7Dgmed/original
Ladda ner nu