งายวิจัยของ Forrester TEI | Microsoft Fabric
อ่านงานวิจัย Forrester Projected Total Economic Impact (TEI) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดต้นทุนที่เป็นไปได้และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจาก Microsoft Fabric
The Projected Total Economic Impact (TEI) of Microsoft Fabric
Microsoft Logo

New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of Microsoft Fabric

เรียนรู้เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เป็นไปได้ของการปรับใช้ Microsoft Fabric ในองค์กรของคุณ—อ่านงานวิจัยของ Forrester Consulting ปี 2023 ที่ได้รับมอบหมายจาก Microsoft

เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ ต้นทุน และความเสี่ยง Forrester ได้สัมภาษณ์ตัวแทน 4 คนในองค์กรที่มีประสบการณ์การใช้ Fabric รุ่นพรีวิว และรวมผลลัพธ์ให้เป็นองค์กรแบบผสมองค์กรเดียว รับการศึกษาเพื่อสำรวจวิธีการ:

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและการวิเคราะห์
  • ปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจเนื่องจากข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย การกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • กำจัดโซลูชันข้อมูลที่ล้าสมัยและการวางแผนความจุที่ดีขึ้น

รับงานวิจัย

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับตัวคุณ

* Please complete required fields

Resource1Image

Resource2Image

Resource3Image

รับงานวิจัย