Innvirkning av kundeservice | Microsoft Dynamics 365

The Total Economic Impact™ av Dynamics 365 for Customer Service

Last ned studiet

Fortell oss litt om deg selv.

* required fields
Utforsk de økonomiske konsekvensene av Dynamics 365 for Customer Service for seks ulike bedrifter som står overfor utfordringer med sine eldre kundestøttesystemer, og vurdere om den samme løsningen kan tjene din virksomhet.

I dette 2018-studiet av Forrester Consulting, bestilt av Microsoft, viser analyser at ved å implementere Dynamics 365 for Customer Service, oppnådde en sammensatt organisasjon, basert på de intervjuede personene, en økonomisk gevinst på 259 prosent økning i avkasting over tre år. Andre funn som ble gjort:

  • Virksomheter som tok i bruk Dynamics 365 for Customer Service gjorde sine organisasjoner mer konkurransedyktige og effektive.
  • En automatisering av grensesnittet, og aggregering av kundedata reduserte kundefrafallet og forbedret arbeidsgleden hos kundestøtteteamene.
  • Bedriftsorganisasjoner hadde bedre kontroll med IT-utviklingen, noe som leder til raskere gjennomføring og bedre kundeengasjement.
  • Teknologiutviklingen som kunstig intelligens (AI), automatisering og selvbetjeningsfunksjonalitet som chatroboter har gjort det enklere enn noensinne å gi god kundeservice.

https://info.microsoft.com/ww-thankyou-DynService-The-Total-Economic-Impact-eBook.html?LCID=NO
Last den ned nå