Skapa ett effektivt program mot insiderrisker
Läs mer om att skapa ett effektivt program mot insiderrisker

Skapa ett effektivt program mot insiderrisker

Hämta whitepaper

Fyll i formuläret nedan

* required fields

Bygga ett holistiskt insiderriskprogram för molneran

Den digitala revolutionen har medfört nya risker för företag på en ständigt ökande och föränderlig hotyta. Även om organisationerna i många år har prioriterat sina cybersäkerhetsinsatser mot externa hot, har det nyligen förekommit ökad kontroll av risker med betrodda insiders på grund av de potentiellt större skador de kan orsaka.

I en nyligen genomförd undersökning av cybersäkerhetsexperter uppgav 90 procent av organisationerna att de kände sig sårbara för insiderrisker. Två tredjedelar ansåg att skadliga insiderattacker eller oavsiktliga överträdelser var mer sannolika än externa attacker.

Att minska insiderriskerna kräver att tvärfunktionella team arbetar tillsammans och utgår från en holistisk strategi. Detta dokument tar upp den resa som organisationer bör överväga att påbörja för att bekämpa den växande risken från insiders.

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcwYOGjN/original
Hämta nu