Framtiden för den allmänna säkerheten och rättvisan | Microsoft
Lär dig hur en digitalisering av din verksamhet kan öka säkerheten vid hanteringen av de risker och utmaningar som den offentliga säkerheten och rättsväsendet ställs inför.

Framtiden för den allmänna säkerheten och rättvisan

Skaffa e-boken

Berätta lite om dig själv.

* required fields

Skydda medarbetarna och samhället när du ställs inför nya risker och utmaningar. Myndigheter – från räddningstjänsten till rättsväsendet, och från domstolar till kriminalvård – upptäcker nya funktioner, effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar som blir möjliga tack vare digitaliseringen. 

Läs e-boken Framtiden för den allmänna säkerheten och rättvisan för att lära dig mer om hur tekniken kan hjälpa din myndighet att betjäna människor och samhällen mer effektivt genom att:

  • Öka säkerheten, transparensen och inkluderingen i samhället.
  • Förbättra rättsväsendets effektivitet och en jämlik tillämpning av rättvisa.
  • Möjliggöra fjärråtkomst och säker åtkomst till känsliga system.
  • Stärka samarbetet mellan myndigheter.
https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcE85P83/original
Skaffa e-boken