Spelboken om digital hälso- och sjukvård | Microsoft
Lär dig hur stärkta patienter, vårdgivare, landsting och läkemedelsbolag lägger grunden till personlig hälso- och sjukvård.

Spelboken om digital hälso- och sjukvård

Hämta spelboken

Berätta lite om er själva.

* required fields

Lär dig hur du kan erbjuda bättre upplevelser, bättre insikter och bättre vård genom att digitalt omvandla din organisation. Ladda ner Spelboken om digital hälso- och sjukvård och lär dig hur du kan

  • möjliggöra personlig vård genom att förse intressenter med säker 360-gradersåtkomst till patientinformation, levererad via användarvänliga verktyg
  • ge vårdteamen möjlighet att kommunicera och samarbeta i ett enda, säkert och digitalt ramverk med integrerade data, kliniska system, appar och elektroniska patientjournaler
  • förbättra resultaten i verksamheten genom att integrera förutsägande insikter och rollbaserade arbetsflöden med befintliga system.

Spelboken rymmer verkliga kundcase och praktisk vägledning och utgör en viktig resurs för vårdorganisationer som behöver en strategi för införandet av ny teknik.

https://info.microsoft.com/ww-thankyou-A-New-Framework-for-Healthcare-in-a-Digital-World-eBook.html?LCID=SV
Hämta spelboken