Omdefiniera riskhantering | Microsoft

Lär dig hur du kan påverka riskhanteringsstrategier med teknik

Skaffa e-boken

Berätta lite om er själva.

*required fields

Lär dig hur du kan påverka riskhanteringsstrategier med teknik

I samband med globala störningar är det viktigt för finansinstitut att se över sina modellstrategier. Lär dig hur du kan ta fram och införa en effektiv handlingsplan för att förbättra modellers motståndskraft i e-boken Omdefiniera riskhantering i en datadriven era med störningar.

Bättre förståelse för hur riskanalysverktyg kan hjälpa ditt företag att

  • fatta mer välgrundade affärsbeslut i framtiden
  • utföra komplexa beräkningar på stora datauppsättningar nästan i realtid
  • uppfylla föränderliga rapporteringsstandarder
  • förbättra smidigheten och precisionen vid riskhantering
  • ta fram bättre affärsinsikter med mer robust riskanalys.
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Redefining-Risk-Management.html?lcid=SV

Skaffa e-boken