Tien succesvolle AI-applicaties in de gezondheidszorg | Microsoft

Succesvolle AI-applicaties in de gezondheidszorg | Microsoft

Download het eBook

Vertel ons wat meer over jezelf.

*required fields

Succesvolle AI-applicaties in de gezondheidszorg | Microsoft

Leer hoe AI en advanced analytics nieuwe strategieën bieden voor de gezondheidszorg door beschikbare fysieke, digitale en biologische data samen te voegen en ontdek hoe je met deze mogelijkheden voorspellende zorg kunt toepassen.

Dit eBook, AI toepassen: succesvolle applicaties in de gezondheidszorg, illustreert hoe de betrokkenheid van patiënten, de samenwerking tussen zorgteams en klinische zorg kunnen worden verbeterd door vertrouwde en geïntegreerde mogelijkheden samen te brengen met Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg. Er wordt ook gekeken naar praktische gebruiksscenario's voor het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) en data analytics waarmee je de zorg efficiënter kunt maken en tegelijkertijd de zorgkwaliteit en -uitkomsten kunt verbeteren.

Bekijk verschillende scenario's in dit eBook, waaronder:

  • Delen en analyseren van klinische data om gerichte zorg te kunnen leveren en zorguitkomsten te verbeteren via predictive care;
  • Met operationele data je declaratie-, personeels- en kostenbeheer optimaliseren;
  • Opsporen en voorkomen van frauduleuze declaraties en andere vormen van misbruik op basis van gedragspatronen.
  • Zorg met Microsoft Cloud voor de gezondheidszorg voor betere ervaringen, inzichten en zorg.
https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/2027773/original

Download het eBook