Blockkedjor för att följa skattelagar | Microsoft Enterprise
Läs whitepapret Blockkedjor för att följa skattelagar och lär dig hur den här tekniken hjälper skattemyndigheter att förbättra medborgarnas skatteefterlevnad.

Blockkedjor för att följa skattelagar

Hämta whitepapret

Berätta lite om er själva.

* required fields

Förbättra skattebetalarnas upplevelse genom att modernisera processer och använda digitala verktyg för att fatta snabbare och mer välgrundade beslut. Läs whitepapret Blockkedjor för att följa skattelagar och upptäck hur ny blockkedjeteknik kan användas av skattemyndigheter för att bli mer transparenta och motverka bedrägerier.

Du får också lära dig hur blockkedjor

  • sänker kostnaderna för skatteefterlevnad med hjälp av smarta avtal där efterlevnadsreglerna skrivs in direkt i den digitala redovisningen. På så sätt får företagen snabbare momsåterbetalningar och enklare skatterevision
  • förbättrar skatteindrivningen genom att skapa insyn i transaktioner som turistavgifter
  • uppmuntrar till skatteefterlevnad genom att skapa förtroende och minska problem med bedrägerier på företag, vilket i sin tur hjälper din skattemyndighet att främja ekonomisk tillväxt, särskilt för små företag.

 

https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Blockchain-for-Tax-Compliance-WhitePaper.html?LCID=SV
Hämta whitepapret