En guide för ledare inom finanstjänster | Microsoft

Och nu då? En guide för finansbranschledare i disruptiva tider

Använd de här resurserna

Berätta lite om dig själv.

*required fields

Och nu då? En guide för finansbranschledare i disruptiva tider

Lär dig hur du klarar utmaningarna i disruptiva tider och går över till nya arbetssätt. Se hur andra ledare i finansbranschen anpassar sig genom en samling engagerande intervjuer och e-böcker i det här resursnavet, Och nu då? En guide för finansbranschledare i disruptiva tider.

De här resurserna kan hjälpa dig att ta itu med tre viktiga områden:

  1. Förbereda för framtiden samtidigt som du leder igenom utmaningar.
  2. Utveckla rätt förhållningssätt och ha rätt teknik för att göra en långsiktig övergång till distansarbete.
  3. Upprätthålla agiliteten och säkerheten som högsta prioritet.
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-A-Guide-For-Financial-Services-Leaders.html?LCID=SV

Använd resurserna