Så minskar ni efterlevnadsrisken
E-boken tar upp olika sätt som du kan arbeta förebyggande med efterlevnad och svara på efterlevnadsfrågor med nya säkerhets- och efterlevnadserbjudanden i Microsoft 365.

Så minskar ni efterlevnadsrisken

Hämta nu

Fyll i formuläret nedan

* required fields

I det föränderliga tekniklandskapet är en av de största utmaningarna för efterlevnadsansvariga helt enkelt att följa nya och föränderliga efterlevnadsregler. Vår nya e-bok tar upp olika sätt som du kan arbeta förebyggande med efterlevnad och svara på efterlevnadsfrågor med nya, avancerade säkerhets- och efterlevnadserbjudanden i Microsoft 365. Vi beskriver strategier för att bland annat

  • identifiera, klassificera och kryptera känsliga data
  • använda integrerade verktyg och infrastruktur för att minska kostnaderna
  • upprätta policyer för hantering av datalagring.

Läs mer om hur du kan uppfylla efterlevnadskraven med dessa åtta strategier för att minska efterlevnadsrisker.

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcWkDhxS/original
Skaffa e-boken