Personligt anpassade upplevelser | Microsoft Dynamics 365

Leverera personligt anpassade upplevelser i tider av förändring

Läs e-boken

Berätta om dig själv.

*required fields

Leverera personligt anpassade upplevelser i tider av förändring

I den här e-boken lär du dig hur du bäst utnyttjar dina kundbeteendedata och drar nytta av varje kundinteraktion. Du kommer att upptäcka hur en kunddataplattform ger dig en helhetsbild över dina kunder som hjälper dig att uppnå följande:

  • Locka, konvertera och behåll fler kunder.
  • Anpassa upplevelser som hjälper dig att kommunicera och interagera med kunder på ett mer informerat och meningsfullt sätt, särskilt i tider av förändring.
  • Få relevanta och specifika insikter som är anpassade efter rollbehov och hjälper till att förutse vad kunderna behöver härnäst – oavsett om det är en kompletterande produkt eller ett kvarhållandeerbjudande i samband med produktförnyelse.
  • Effektivisera affärsprocesser över flera funktioner, inklusive försäljning, marknadsföring, service och åtgärder.
https://info.microsoft.com/ww-Thankyou-Customer-Experiences-ebook.html?LCID=SV

Hämta e-boken