Technické podrobnosti o systému SQL Server 2017, které hledáte

Jak získat whitepaper

Vyplňte níže uvedený formulář.

*required fields

Technické podrobnosti o systému SQL Server 2017, které hledáte

Hlubší seznámení s provozem systému SQL Server 2017, včetně integrace dat, pokročilých analytických nástrojů a nativní podpory Linuxu

Dosud jste slýchávali, že SQL Server 2017 přináší podnikové funkce jazyka SQL do prostředí Linuxu i Windows. Neméně důležité je, že SQL Server 2017 je navržen tak, aby zvládl uspokojit rychle se vyvíjející potřeby moderních vývojářů a správců dat. Jste připraveni zjistit, jak to uvnitř funguje?

Tento technický whitepaper nabízí velmi podrobný pohled na celé odvětví a také na roli, kterou SQL Server 2017 sehrává v procesu poskytování komplexních informací, které moderní organizace potřebují a očekávají. Kromě funkcí, které jsou dnes považované za standardní, jako jsou pokročilé analytické nástroje a strojové učení, SQL Server 2017 poskytuje špičkové zabezpečení a strategický plán pro zdroje strukturovaných i nestrukturovaných dat, ať už místní, nebo cloudové. Mezi nejdůležitější témata patří:

  • Využití při zajištění provozu
  • Datový sklad
  • Integrace a modernizace datových řešení
  • Zabezpečení a cloud Azure
  • SQL Server 2017 na platformě Linux a v kontejnerech

V tomto bezplatném whitepaperu naleznete podrobné informace, které hledáte a které vám pomohou při plánování modernizace databází vaší organizace. K získání kopie tohoto dokumentu stačí vyplnit krátký formulář.

https://info.microsoft.com/sql-server-2017-technical-white-paper-thank-you.html