Przeczytaj raport firmy Gartner dotyczący rozwiązań bazodanowych

Pobierz

Aby rozpocząć pobieranie, wystarczy wypełnić ten formularz

*required fields

Przeczytaj raport firmy Gartner dotyczący rozwiązań bazodanowych

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie bazodanowe firmy Microsoft?

Od systemów do zarządzania danymi oczekujesz wydajności i bezpieczeństwa, które nie będą utrudniać prowadzenia działalności. Jako lider branży systemów zarządzania operacyjnymi bazami danych (ODBMS) Microsoft stale wzbogaca swoją ofertę, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać nieustannie powiększające się zasoby danych.

Przeczytaj raport firmy Gartner dotyczący dostępnych na rynku systemów zarządzania operacyjnymi bazami danych i dowiedz się więcej o strategii chmurowej Microsoft. W swoim najnowszym raporcie firma Gartner ocenia oferowany przez Microsoft system zarządzania bazami danych (DBMS) najwyżej pod względem kompletności wizji i zdolności do jej realizacji.

DBMS Magic Quadrant r.

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług wymienianych w swoich zestawieniach i nie zaleca wybierania wyłącznie tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny w jej rankingach. Raporty z badań firmy Gartner zawierają opinię organizacji badawczej Gartner i nie należy ich rozumieć jako opisu stanu faktycznego. Gartner wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych odnośnie do tych badań, w tym wszelkich gwarancji zbytu lub przydatności do określonego celu.