De fjärde industriella revolutionen: din vägkarta till den digitala omvandlingen

Ladda ned nu

Fyll i det här formuläret för att ladda ner e-boken

*required fields

De fjärde industriella revolutionen: din vägkarta till den digitala omvandlingen

Kraften hos företag som anammar digitaliseringen

Företag som anammar digitaliseringen genererar i genomsnitt 100 miljoner dollar högre rörelseintäkter varje år – Keystone Strategy Interviews (2016).

  År 2020 kommer 50 % av arbetsstyrkan att tillhöra den digitalt kunniga milleniegenerationen, vara uppkopplade dygnet runt och själva välja hur de vill arbeta – Mind the gaps, 2015 Deloitte Millennial Survey (2016).

Vi befinner oss i dag i den fjärde industriella eran: Tekniken förändrar i grunden vårt sätt att leva och arbeta och bestämmer i slutänden hur företagen kan växa och vara nyskapande. Som reaktion på denna förändring genomgår många företag en digital omvandling och prioriterar digitala kanaler.

I e-boken Your Roadmap to a Digital First Business diskuterar chefer på Microsoft hur företagen bör tänka och anpassa sig till en värld där de digitala funktionerna står överst på agendan.

Här kan du läsa om hur er digitalisering kan:

  • Fördjupa kundengagemanget
  • Ge medarbetarna större möjligheter
  • Optimera verksamheten
  • Transformera produkter och erbjudanden