Fremtidens arbeidsplass: Innovasjon i en ny arbeidshverdag

Registrer deg nå

Fyll ut dette skjemaet for å melde deg på det digitale arrangementet

*required fields

Fremtidens arbeidsplass: Innovasjon i en ny arbeidshverdag

On Demand

Organisasjoner og bedrifter har det siste året vært gjennom massive endringer. De aller fleste av oss må tenkte nytt for å vokse, kunne tilby bedre kundeopplevelser og ikke minst engasjere ansatte i en ny arbeidshverdag.

Bli med oss når vi deler innsikt fra et nytt studie gjennomført på oppdrag fra Microsoft av KRC Research og Boston Consulting Group hvor vi dykker ned i spørsmålet: Hva er fremtidens arbeidsplass? Vi ser på hvordan samarbeid, produktivitet og innovasjon på arbeidsplassen har endret seg det siste året og hva organisasjoner kan gjøre for å tenke nytt.

Deretter ser vi på hvordan man kan bruke Microsoft Teams mer innovativt og hvilke muligheter som ligger i verktøyet.

I dette webinaret setter vi fokus på:

  • Microsoft Teams som en arbeidsflate
  • Kundeeksempler for hvordan din organisasjon kan legge til rette for økt engasjement og samarbeid rundt eksisterende forretningsprosesser
  • Innovasjon på arbeidsplassen ved bruk av applikasjoner i Teams Bygg din hub for Teamwork med apper i Teams

Webinaret er relevant for deg som er leder eller mellomleder.

https://info.microsoft.com/WE-TeamPlat-WBNR-FY21-11Nov-10-FremtidensarbeidsplassInnovasjoniennyarbeidshverdag-SRDEM47763_LP02ThankYou-StandardHero.html