Historier fra fremtidens arbeidsplass – Strukturerte møter med apper i Teams

Registrer deg nå

Fyll ut dette skjemaet for å melde deg på det digitale arrangementet

*required fields

Historier fra fremtidens arbeidsplass – Strukturerte møter med apper i Teams

On Demand

Når realiteten av covid-19 inntraff, så var det mer enn nedstengning og restriksjoner SATS måtte håndtere. Internt i organisasjonen måtte man finne helt nye metoder for samarbeid og kommunikasjon. Bli med oss på webinar og hør om hvordan ledergruppen i SATS har brukt møteplattformen Decisions til å utvide Teams-opplevelsen og sørge for mer strukturerte møter med mer engasjerte møtedeltakere. Lær hvordan ledermøter har blitt mer effektive, mer interaktive og bedre forberedte ved hjelp av sømløs samhandling i Teams og Microsoft 365.

https://info.microsoft.com/WE-TeamPlat-WBNR-FY21-05May-19-HistorierfrafremtidensarbeidsplassStrukturertemotermedapperiTeams-SRDEM72567_LP02ThankYou-StandardHero.html