Historier fra fremtidens arbeidsplass: Fra kaos til kontroll - Digitale og fysiske møter i en ny arbeidshverdag

Registrer deg nå

Fyll ut dette skjemaet for å melde deg på det digitale arrangementet

*required fields

Historier fra fremtidens arbeidsplass: Fra kaos til kontroll - Digitale og fysiske møter i en ny arbeidshverdag

On Demand

De fleste arbeidsplasser har vært nødt til å endre seg mye det siste året. Noen bedrifter hadde allerede investert i gode digitale løsninger for møter og samarbeid selv fra et hjemmekontor, mens andre bedrifter måtte snu seg rundt for å raskt kunne møte en annereledes arbeidshverdag.  

For noen bedrifter og deres ansatte har det fungert godt med annereledes arbeidshverdag. Flere selskaper har annonsert at det skal være valgfritt å jobbe fra kontoret eller hjemme. Mye tyder derfor på at fremtidens hybride arbeidsplass er kommet for å bli. 

Bli med oss på webinar og hør erfaringer fra hvordan NRK sammen med Atea har utviklet morgendagens Teams-møteromsløsninger. Vi diskuterer inkludering av alle ansatte når vi står ovenfor en ny arbeidshverdag med digitale og fysiske møter. I webinaret har vi også med oss viseadministrerende direktør i Microsoft Norge som vil dele erfaringer fra et ledelsesperspektiv på den nye arbeidshverdagen.  


Agenda 

 • Fremtidens arbeidsplass – hva er det?  
  v/Silje Gulbrandsen, Product Marketing Manager Modern Work Microsoft Norge 
  v/Nils Kristian Liveng-Ness, viseadministrerende direktør Microsoft Norge 

 • Fra kaos til kontroll 
  Bestillingen fra ledelsen var klar: 
  Sørg for at NRK har gode, bærekraftige møteromsløsninger. 
  Vi skal redusere reisekostnader og unngå frustrerte medarbeidere.  
  -Vi lever tross alt av lyd og bilde 
  Lær mer om hvordan NRK sammen med Atea utviklet morgendagens Teams møteromsløsninger. 
  v/ Rune Hagberg, NRK 
  v/Tor-Egil Hesjasveen, Head of Digital Workplace, Atea Norge 

 • Paneldiskusjon 

 • Avslutning 

https://info.microsoft.com/WE-TeamPlat-WBNR-FY21-03Mar-18-HistorierfrafremtidensarbeidsplassFrakaostilkontroll-Digitaleogfysiskemoteriennyarbeidshver-SRDEM63957_LP02ThankYou-StandardHero.html