Den kommunale skyreisen episode 3: Schrems II, EDPBs veileder og Microsofts skytjenester

Fyll ut skjemaet for å laste ned

Last ned nå

*required fields

Den kommunale skyreisen episode 3: Schrems II, EDPBs veileder og Microsofts skytjenester

Er det mulig å forene bruk av skytjenester med stadig strengere krav til vern om personopplysninger? Hva har Microsoft gjort i møte med dette dynamiske rettsområdet, og hva finnes av dokumentasjon og veiledning en kan bygge på for å leve opp til kravene norske og europeiske tilsynsmyndigheter stiller?

I episode 3, fra Den kommunale skyreisen - en webinarserie for kommuner og fylkeskommuner, satte vi søkelyset på Schrems II, EDPB’s veileder og hva Microsoft har gjort i møte med dette dynamiske rettsområdet. Hva som finnes av dokumentasjon og veiledning en kan bygge på for å leve opp til kravene norske og europeiske tilsynsmyndigheter stiller. Dette ble etterfulgt av en panel samtale med advokat og assosiert partner i CMS Klüge, Ove A. Vanebo, personvernombud i Bærum kommune, Anette Engum, og personvernombud i Norsk helsenett, Marit Kristin Larsen Harr.

Agenda:

  1. Gjennomgang av hva Microsoft har gjort og hva selskapet kan tilby av veiledning og dokumentasjon
  2. Panelsamtale om arbeidet med personvern- og datasikkerhetsgjennomganger
  3. Tid for spørsmål og svar i plenum
https://info.microsoft.com/WE-TRNS-VDEO-FY22-04Apr-11-The-municipal-cloud-journey-episode-3-Schrems-II-EDPBs-guide-and-Microsofts-cloud-services-SRGCM6558_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Registrer deg her for å se opptaket