En tidning för företag och organisationer om möjligheterna i att
utveckla digital kompetens

Registrera dig för att få tillgång till e-tidningen.

*required fields

En tidning för företag och organisationer om möjligheterna i att utveckla digital kompetens

Digital kompetens för Sverige

I takt med att teknikbranschen växer i betydelse behöver Sverige kontinuerligt säkerställa en bred tillgång till digital kompetens, på såväl kort som lång sikt. Det handlar både om ett etablera grundläggande förståelse för digitaliseringens möjligheter och begränsningar, men också att säkerställa en tillräcklig tillgång på teknisk expertis för att genomföra projekt.

Vi på Microsoft vill hjälpa Sveriges ledare till ny kunskap, så att fler kan fatta rätt beslut som i sin tur skapar nya affärsmöjligheter. Inom ramarna för vårt initiativ Skill Up Sweden tillgängliggör vi just digitalkompetensutveckling för olika roller och hjälper fler att lyckas i sin digitaliseringsresa – ett område som vi snart kommer att upptäcka tillsammans.

I den här bilagan kommer du att kunna läsa om många spännande projekt som vi på Microsoft driver tillsammans med olika samarbetspartners. Du kommer att få ta del av olika perspektiv på varför det är viktigt för svenska organisationer och ledare att satsa på digital kompetens för att behålla och attrahera talang. Vi introducerar också kostnadsfria utbildningsresurser som kan skapa nya möjligheter för de som på vill byta inriktning på, eller bredda, sin karriär.

Registrera dig och ladda ner ditt exemplar här.

Trevlig läsning!

https://info.microsoft.com/WE-TRNS-CNTNT-FY22-05May-27-A-magazine-for-companies-and-organizations-about-the-possibilities-in-developing-digital-competence-SRGCM6994_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Registera dig