IT-avdelning som tjänst - Framtidssäkra din verksamhettillväxt

*required fields

IT-avdelning som tjänst - Framtidssäkra din verksamhettillväxt

OUTSOURCA ER IT OCH FÅ TILLGÅNG TILL HÖG IT-KOMPETENS, SUPPORT OCH SÄKERHET MED ER EGEN IT-AVDELNING.

Vi kommer att presentera, involvera och titta närmre på IT-avdelning som tjänst. Målet med morgonen är att inspirera och öka kunskapen kring hur ni kan arbeta med den digitala arbetsplatsen. En modern, anpassningsbar och flexibel IT-miljö som förenklar och förbättrar.

Vi berör ämnen som, att vara en attraktiv arbetsgivare genom agilt och flexibelt arbetssätt. Effektivisering och förenkling för ert företag genom lättillgänglig support och enkelhet i att alltid komma åt, dela och samarbeta.

IT smart och enkelt

VARFÖR IT-AVDELNING SOM TJÄNST?

Tjänsten frigör inte bara tid för verksamheten utan möjliggör för små och medelstora företag att arbeta med IT likt större företag med en egen IT-avdelning. Säkerhet och upptid är lika viktigt för alla verksamheter och med IT-avdelning som tjänst blir det lättillgängligt och skalbart.

-Kostnadseffektivt, betala för det ni använder och slipp gamla dyra lösningar.

– Ökad konkurrenskraft, fokusera på er kärnverksamhet och få en IT-plattform som är modern över tid.

– Kunskap och service, vi finns alltid där för er med rätt kompetens och erfarenhet.

– Ökad säkerhet, Hög säkerhetsfokus med regelbunden backup av data.

– Attraktiv arbetsgivare, modernt arbetsverktyg som underlättar för samarbete och ökade affärer.


Detta webinar levereras tillsammans med Microsoft Partner Frontnode.

https://info.microsoft.com/WE-SRW-WBNR-FY21-09Sep-01-ITdepartmentasaserviceSecurethefutureofyourbusinessgrowth-SRDEM33417_LP02ThankYou-StandardHero.html