Circle of Trust – Microsoft molndesign för offentlig sektor
(On demand)

Anmäl dig nu

Fyll i formuläret för att anmäla dig till digitala evenemang

*required fields

Circle of Trust – Microsoft molndesign för offentlig sektor (On demand)

On Demand

Den 13 april 2021 sändes Circle of Trust – Microsoft Molndesign för offentlig sektor. Om du missade har du nu möjlighet att se sändningen i efterhand. Fyll bara i dina uppgifter här till höger.

Circle of Trust är en serie samtal tänkta att inspirera, öppna för diskussion och förhoppningsvis ge svar på hur man kan ta sig an de nya utmaningar som tiden vi befinner oss i ger.  

  • Hur ser utmaningarna ut kring molntjänster?
  • Vilka möjligheter finns med den nya tekniken och vad kan man göra för att ta nästa steg är några frågor vi kommer att prata om.

Vi tror att du som tittar på Circle of Trust – Microsoft Molndesign för offentlig sektor representerar kommunledning, myndighetsledning, regionsledning, verksamhetschefer, jurister eller IT inom offentlig sektor.

Microsoft Molndesign (MSMD) är en sammanställning av verktyg, policys, rapporter och utbildningar som riktar sig specifikt till offentlig sektor i Sverige. Det i syfte att förenkla regelefterlevnad i användningen av molntjänster med bibehållna krav på säkerhet.

Med oss för att dela tankar var Thomas Ekvall, CIO, Uppsala Kommun och Petter Lindgren, CTO, Umeå Kommun, liksom Anders Grönlund ordförande för IAMCP Sverige, Daniel Akenine, teknikchef, Microsoft, Mathias Strand, chefsjurist, Microsoft Västeuropa. Moderator var Charlotta Pelagalli, försäljningschef Kommuner och myndigheter, Microsoft.

Charlotta Pelagalli
Försäljningschef Kommuner och myndigheter
Microsoft AB

https://info.microsoft.com/WE-SCRTY-WBNR-FY21-04Apr-15-EPCPlanning-SRDEM71530_LP02ThankYou-StandardHero.html