Säker uppkoppling utan lösenord (Passwordless)

Anmäl dig nu

Fyll i formuläret för att anmäla dig till digitala evenemang

*required fields

Säker uppkoppling utan lösenord (Passwordless)

15 Januari 2021, 10:00 AM - 10:45 AM (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Att säkra medarbetares identitet är ofta en utmaning, särskilt i miljöer där många delar samma dator och inte har tillgång till en mobiltelefon för tvåfaktorautentisering. Vi blir allt mer kreativa i att hitta smarta processer för att hantera lösenord med kontinuerlig uppdatering.

Vår förhoppning är dock att lösenordet äntligen blir historia! Då vi blir allt mer förutsägbara vid val av lösenord, blir vi också mer utsatta än någonsin. Våra medarbetare upplever ständigt ökande krav på komplexitet i lösenordsbyggandet och frekventa lösenordsbyten, vilket skapar merarbete och ökade supportbehov. Kort sagt så är lösenorden en börda för medarbetarna, men i allt större utsträckning en guldgruva för de kriminella.

I många miljöer kan det också vara mycket krävande att hitta bra lösningar som också är lätta att använda. Säkerhet skall ju inte vara en börda för medarbetaren utan ett stöd. Särskilt utmanande är miljöer där flera användare delar på samma enhet eller PC och där det finns strikta begränsningar för hur dessa enheter kan användas för tvåfaktorautentisering.

I det här webbinariet kommer Microsoft och Yubico att dela sina erfarenheter och kunskaper relaterade till säkra lösenordsfria anslutningar och belysa en enkel och säker lösning på utmaningen.

Välkommen!

https://info.microsoft.com/WE-SCRTY-WBNR-FY21-01Jan-15-SakeruppkopplingutanlosenordPasswordless-SRDEM54771_LP02ThankYou-StandardHero.html