Tidiga lärdomar från cyberkriget i Ukraina, juni 2022

Fyll i formuläret och ladda ner dokumentet

Ladda ned nu

*required fields

Tidiga lärdomar från cyberkriget i Ukraina, juni 2022

Microsoft har publicerat en ny underrättelserapport, Defending Ukraine: Early Lessons from the Cyber War som presenterar forskning som utförs av Microsofts hotinformations- och datavetenskapsteam med målet att öka vår förståelse för hotlandskapet i det pågående kriget i Ukraina.

Rapporten erbjuder en rad lärdomar och slutsatser från de data som samlats in och analyserats. Den avslöjar ny information om ryska ansträngningar, inklusive en ökning av nätverkspenetration och spionageaktiviteter bland allierade regeringar, ideella organisationer och andra organisationer utanför Ukraina. Den presenterar vi även detaljer om sofistikerade och utbredda ryska påverkansoperationer i utlandet som bland annat används för att undergräva västerländsk enighet och stärka deras krigsinsatser. Vi ser dessa påverkansoperationer genomföras med kraft på ett samordnat sätt tillsammans med hela skalan av cyberdestruktiva och spionagekampanjer.

Vi efterlyser en samordnad och övergripande strategi för att stärka det kollektiva försvaret – en uppgift som kommer att kräva att den privata sektorn, den offentliga sektorn, ideella organisationer och det civila samhället går samman.

En introduktion och en sammanfattning av innehållet på svenska finns även att ta del av nedan. Ladda ned ditt exemplar idag.
https://info.microsoft.com/WE-SCITL-WBNR-FY23-07Jul-12-Tidiga-lardomar-fran-cyberkriget-i-Ukraina-juni-2022-SRGCM7302_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Registrera dig