Microsoft - The accidental CISO series - The webinars

Delta på våra event digitalt där det passar dig!

 

Under serien "Den Ofrivillige CISOn - Att skydda information i en digital värld" utforskade vi tillsammans med fem olika partners runt om i landet frågan om hur information kan skapas, användas, delas, lagras och avvecklas på ett hållbart och säkert sätt. Med över 300 miljoner människor som arbetar på distans och en ökande trend att dela och lagra data utanför traditionella affärsgränser ville vi se hur tekniken passade och kan ge stöd. Det är en spännande tid att arbeta med informationssäkerhet och det finns fortfarande mycket att upptäcka för dem som är nya i rollen att skydda informationen i sin organisation eller företag.

I den första delen av serien delade PwC med sig av insikter om varför frågan om informationssäkerhet har blivit en högaktuell fråga och vilka yttre krav som driver utvecklingen. I del två och tre gav Onevinn och Exobe mängder av tips och information om hur man kan skydda och styra känsliga data samt minska efterlevnads- och integritetsrisker. De avslutande två avsnitten fokuserade tillsammans med Sogeti och CapGemeni på att minska efterlevnads - och integritetsrisker samt modernisera och migrera sin datamiljö för att kunna skapa nya insikter och verktyg hos verksamheten.

Det är tydligt att behovet av att skydda informationen ökar och att det är avgörande för organisationers framgång att hantera säkerhetsrisker och integritetsfrågor. Genom att ta till sig de råd och tips som vi har fått från våra partners, kan organisationer och företag ta steg i rätt riktning och säkerställa en hållbar och säker hantering av informationen i den digitala världen.

Om du inte hade möjlighet att själv delta under seriens gång så finns den nu ”on-demand” här nedanför.

Program1Image

The accidental CISO series - The need to (k)now!

Registrera dig här
Program2Image

Program3Image

Program4Image

The accdenital CISO series: Protect and Govern Sensitive Data

Registrera dig här
Program5Image

The accidental CISO series: Mitigate Compliance and Privacy Risks

Registrera dig här
Program6Image

The accidental CISO series: Migrate and modernize your data estate

Registrera dig här
Program7Image

The accdenital CISO series: Enable unified data governance

Registrera dig här
Program9Image

Program10Image

Program11Image

Program12Image

Program13Image

Program14Image

Program15Image

Program16Image

Program17Image

Program18Image

Program19Image

Program20Image

Program1Image

Program2Image

Program3Image

Program4Image

Program5Image

Program6Image

Program7Image

Program8Image

Program9Image

Program10Image

Program11Image

Program12Image

Program13Image

Program14Image

Program15Image

Program16Image

Program17Image

Program18Image

Program19Image

Program20Image