Er du forberedt dersom ditt selskap blir utsatt for cyberangrep?  

Registrer deg nå

Fyll ut dette skjemaet for å melde deg på det digitale arrangementet

*required fields

Er du forberedt dersom ditt selskap blir utsatt for cyberangrep?  

On Demand

Hva gjør du hvis noen klarer å bryte seg inn og få tilgang til dine kunders data? Har du tatt tiltrekkelige grep for å minimere skadeomfanget? Hackernes metoder blir stadig mer sofistikerte og randsomware blir stadig mer utbredt. Vi ønsker å gjøre deg bedre forberedt slik at din bedrifts data er trygge mot eventuelle angrep. 

Det siste året har vi sett en stor økning av cyberangrep mot norske virksomheter. Konsekvensene er enorme, både i form av selskapets omdømme, direkte kostnader for opprydding, potensielle bøter for manglende kontroll, og for ikke å ha sikret persondata tilstrekkelig.  

Microsoft har ved flere anledninger bistått organisasjoner som har blitt hacket for å hjelpe dem å få systemene sine opp å kjøre igjen. Vi ser dessverre gjentagende mønstre hos de som er rammet og ønsker i dette webinaret å dele våre erfaringer på hvordan du og din virksomhet kan sikre dere mot uønskede inntrengere. 

I dette webinaret vil Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)  gå igjennom sine grunnprinsipper for IKT sikkerhet, og Microsofts eksperter innen cybersikkerhet vil dele av sine erfaringer og forklare hvilke enkle grep du kan ta for å sikre at din bedrift er forberedt ved et eventuelt angrep. 

Agenda

Innledning;
Atle Spilde, Direktør for Offentlig Sektor, Microsoft Norge

Nåværende trusselbilde ;

Ole Tom Seierstad, National Security Officer, Microsoft Norge 

Håkon Styri, Senior Adviser Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. 

Effektive og enkle tiltak som gir rask effekt
Jesper Kråkhede, Cyber Security Architect, Microsoft

Meld deg på nå!

https://info.microsoft.com/WE-MSDAT-WBNR-FY22-05May-19-Are-you-prepared-when-your-company-is-subjected-to-cyberattacks-SRDEM111257_LP03-Thank-You---Standard-Hero.html