Kultur og ledelse i en hybrid hverdag

Fyll ut skjemaet for å laste ned

Last ned nå

*required fields

Kultur og ledelse i en hybrid hverdag

Kultur og ledelse i en hybrid hverdag | On-demand

Tallene er tydelige: et flertall av ansatte ønsker å både beholde fleksibiliteten de har opplevd på hjemmekontoret og også benytte seg av et fysisk kontor. God ledelse er alfa og omega for å lykkes med en slik hybrid hverdag. Å tilby fleksibilitet krever gjennomtenkt strategi for hvordan man bygger kultur, inkluderer alle og sørger for at hver enkelt lykkes i jobben. Gevinsten er ansatte som trives bedre og utretter mer.

I denne livestreamen fra vårt kontor har administrerende direktør Kristine Dahl Steidel og andre fra Microsoft Norge delt hvordan vi legger opp til at alle skal lykkes i en hybrid hverdag. Donatella De Paoli fra BI forteller om sin forskning i hvordan ledere lykkes i digitale arbeidsflater. Bjørnar Løwe Skas deler EY sine erfaringer og råd om ledelse i en hybrid hverdag og deres visjoner for rollen til det fysiske kontoret.

Agenda:

09:30 Velkommen
09:40 Den nye hybride hverdagen
De strategiske valgene du som leder gjør for å tilpasse din bedrift den nye hybride hverdagen er langt viktigere beslutninger enn mange tror.  Hvilke områder bør man tenke på og hvor begynner man?
Kristine Dahl Steidel, Administrerende Direktør, Microsoft Norge 
09:55 Hvilke forventninger har norske ansatte til fremtidens arbeidsplass?
EY deler funn fra en undersøkelse de har gjennomført sammen med Norstat om ulike grupper norske arbeidstageres preferanse til fjernarbeid og fleksibilitet i hvor og når man jobber.
Bjørnar Løwe Skas, Associate Partner, EY
10:15 Strategi, ledelse og kultur i en hybrid hverdag.
De ansatte er nå i førersetet! Hvilke tilpasninger og endringer må lederene ta for å sikre fremtidig vekst og for å kunne differensiere seg i markedet.
Dag Nyrud, Director Modern Work & Security, Microsoft Norge 
10:35 Pause
10:50 Hvordan få til tilstedeværende ledelse i en hybrid arbeidshverdag?
Det å lede ansatte i en verden preget av teknologi, hjemmekontor, og fravær av kropp og sanser krever en mer tilstedeværende ledelse i det digitale og fysiske, både relasjonelt, kommunikasjonsmessig, sanselig, følelsesmessig og estetisk.
Donatella De Paoli, Associate Professor, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI
11:35 Avslutning


Registrer deg for å se opptaket av eventet!

https://info.microsoft.com/WE-HW-VDEO-FY22-04Apr-08-Culture-and-management-in-a-hybrid-everyday-life-SRGCM6535_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Registrer deg for å se opptaket av eventet!