Hyvinvointialueiden tulevaisuus - ratkaisut ja arkkitehtuurit

Webinaarisarja

Webinaarisarja: Hyvinvointialueiden tulevaisuus - ratkaisut ja arkkitehtuurit


Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2021-2023. Alueellisen toimeenpanon tiekartta velvoittaa hyvinvointialueita varmistamaan Microsoft lisenssien hallitun siirron ja hankinnan hyvinvointialueille. Haluamme tukea hyvinvointialueita tässä työssä ja olemme valmistelleet teille keväälle 2022 ajoittuvan webinaarisarjan, jossa käsittelemme monipuolisesti hyvinvointialueen valmistelua, kuten lisensointia sekä teknologisen transformaation johtamista käsitteleviä aiheita.

Webinaarisarjan päivämäärät - aina torstaisin, kello 15; 20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5. ja 16.6. Katso tulevat jaksot ja niiden teemat alta ja ilmoittaudu mukaan!

Program1Image

Hyvinvointialueiden tulevaisuus: Sopimukset ja perusarkkitehtuuri

20.1.2022 15:00-16:00 | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Teknologia on keskeisessä osassa jokapäiväistä toimintaa. Miten sopimukset kannattaisi järjestää tai uudistaa? Mikä on Microsoftin suositus kokonaisarkkitehtuurin ja ICT-infran rakentamiseksi? Kuinka suunnitella uuden syntyvän organisaation teknologinen transformaatio hyvinvointialueen käynnistymisen yhteydessä?

Ohjelma:

 • Perusperiaatteet Microsoft-sopimusten muutoksista hyvinvointialueiden muodostamisen yhteydessä
 • Microsoftin teknologian rooli hyvinvointialueiden valmistelussa
 • Suositukset perusinfrastruktuurin arkkitehtuurista Microsoft teknologioiden osalta

Rekisteröidy tästä
Program2Image

Hyvinvointialueiden tulevaisuus: Voiko terveysdataa viedä pilvipalveluihin?

17.2.2022 15:00-16:00 | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Pilvipalvelut ovat yleistyneet myös terveystietojen ja ratkaisuiden alustana. Lähes kaikki uudet ratkaisut rakentuvat ja hyödyntävät huippumoderneja hyperskaalautuvia palvelualustoja, jotka tarjoavat valmiita palveluita mm. tekoälyyn, tilannekuvan raportointiin ja etäasiointiin. Kuinka huomioin tietosuojan ja tietoturvan pilvipalveluita hyödynnettäessä. Uskallanko viedä terveysdataa pilveen?

Ohjelma:

 • Microsoftin sopimusasiat – päivitystä edellisestä webinaarista
 • Voiko terveysdataa viedä pilvipalveluihin? Mitä lait ja asetukset sanovat tietosuojan osalta?

Rekisteröidy tästä
Program3Image

Hyvinvointialueiden tulevaisuus: Vaivatonta ja tietoturvallista työntekijäkokemusta modernin IT:n avulla

17.3.2022 15:00-16:00 | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Aika on rajallisin resurssi terveydenhuollossa. Hoitoalan resurssipula on tunnustettu ongelma. Miten teknologia voi lievittää terveydenhuollon kuormitusta ja vapauttaa enemmän aikaa hoitotyöhön? Miten yksinkertaistaa hallintoa ja automatisoida työläitä prosesseja? Miten huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet?

Ohjelma:

 • Microsoftin sopimusasiat – päivitystä edellisestä webinaarista
 • Työntekijäkokemusta parantamalla helpotusta hoitoalan resurssipulaan
 • Suosituksia: Modernisti hallitut, työntekoa tehostavat päätelaitteet ja palvelut

Lämpimästi tervetuloa!

Rekisteröidy tästä
Program4Image

Hyvinvointialueiden tulevaisuus: Tiedolla johtaminen - älykkäillä ratkaisuilla parempi huominen

21.4.2022 | 15:00-16:00 | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Webinaarisarjamme neljännessä osassa avaamme näkemyksiä älykkäisiin tiedolla johtamisen ratkaisuihin ja annamme suosituksia ja työkaluja valmistelutyöhön. Mihin kannattaa keskittyä valmistelussa ja missä ovat merkittävimmät mahdollisuudet tiedon paremmassa hyödyntämisessä?

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tiekartta velvoittaa valmistelevat organisaatiot huolehtimaan mm. tietotarpeiden ja välineiden määrittämisestä sekä tiedon yhdistämisestä ja analysoinnista tehokkaan johtamisen päätöksenteon tueksi. Tilaisuudessa kerromme, miten datan, analytiikan ja keinoälyn tehokas hyödyntäminen tuo mielekkyyttä hoitotyöhön ja avaa uusia mahdollisuuksia tutkimustyössä.

Ohjelma:

 • Microsoftin sopimusasiat – päivitystä edellisestä webinaarista
 • Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet SOTE-palveluissa
 • Tiedon liittäminen johtamisen prosesseihin
 • Miten mahdollistetaan tiedon laajempi hyödyntäminen läpi koko organisaation

Lämpimästi tervetuloa!

Rekisteröidy tästä
Program5Image

Hyvinvointialueiden tulevaisuus: Modernilla palveluohjauksella ensikontaktista palveluiden piiriin

19.5.2022 15:00-16:00 | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Hyvinvointialueen resurssisäästöt syntyvät asiakaslähtöisestä kustannustehokkaasta palveluohjauksesta. Mikäli asiakas joutuu kontaktoimaan useaa tahoa saadakseen hänelle tarpeellisia palveluita, on asiakaskokemus huono, ja hyvinvointialueen resursseja tuhlataan. Webinaarisarjamme viidennessä osassa esittelemme modernin palveluohjauksen keinot jo käytössä olevin esimerkein.

Ohjelma:

 • Sote-asiointipalvelut ja palveluohjauksen kehittäminen - miten palveluiden saatavuutta kohdennetaan, palvelutarjoomaa laajennetaan ja asiakaskokemusta parannetaan
 • Modernin palveluohjauksen arkkitehtuuri ja teknologiat joilla monikanavainen asiointi ja keskitetty palveluohjaus voidaan toteuttaa
 • Käytännön esimerkkicaset

Lämpimästi tervetuloa!

Rekisteröidy tästä!
Program6Image

Hyvinvointialueiden tulevaisuus: Kapasiteettiohjattu sairaala ja terveydenhuolto

16.6.2022 15:00-16:00 | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

Julkinen terveydenhoito toimii käytettävissä olevan kapasiteetin periaatteella ja tehokas toiminta edellyttää tukipalveluiden ja tuotannonohjauksen prosessien digitalisointia. Palvelutapahtumien ohjaus määrittää merkittävin osin koko sairaalan resurssien käyttöä ja laukaisee läpi organisaation kulkevia prosessivirtoja materiaali-, henkilöstö- ja taloushallintoon sekä logistiikkaan. Vastaavasti palvelutapahtuman menestyksekäs suorittaminen edellyttää kaikkien taustaprosessien oikea-aikaista ja -sisältöistä toimintaa ja palvelutapahtuman täsmällinen ja luotettava ajoitus edellyttää taustaprosessien huomioimista osana aikataulutusta. Työn mielekkyyden ja tehokkuuden kannalta on myös keskeistä, että manuaaliset ja aikaa vievät prosessit voidaan automatisoida ja helppokäyttöiset ratkaisut kulkevat taskussa mukana.

Webinaarisarjamme kuudennessa osassa esittelemme esimerkkien kera keskistetyn toiminnanohjausratkaisun, joka keskittää tehokkaan toiminnan johtamisen ja ohjaamisen edellyttämät ajantasaiset tiedot osaajista, tiloista, laitteista ja materiaaleista yhteen ratkaisuun, jossa toimintaa ja sen lukemattomia prosesseja hallitaan yhtenä kokonaisuutena.

Ohjelma:

 • Miten organisaation toimintaa voidaan tehostaa, tuottavuutta kasvattaa ja työn mielekkyyttä lisätä optimoimalla resurssien käyttöä ja automatisoimalla rutiinitehtäviä
 • Kapasiteettiohjatun sairaalan ratkaisukokonaisuus ja teknologia, jonka avulla kokonaisuus voidaan toteuttaa
 • Käytännön esimerkit

Lämpimästi tervetuloa!

Rekisteröidy tästä!
Program8Image

Program9Image

Program10Image

Program11Image

Program12Image

Program13Image

Program14Image

Program15Image

Program16Image

Program17Image

Program18Image

Program19Image

Program20Image

Program1Image

Program2Image

Program3Image

Program4Image

Program5Image

Program6Image

Program7Image

Program8Image

Program9Image

Program10Image

Program11Image

Program12Image

Program13Image

Program14Image

Program15Image

Program16Image

Program17Image

Program18Image

Program19Image

Program20Image