Common Ground: Waar moet je beginnen?

Registreren

*required fields

Common Ground: Waar moet je beginnen?

Gemeenten hebben behoefte aan een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. 

In deze video vertellen wij samen met Delta 10, Parkstad-IT en VNG hoe je het beste kunt starten met Common Ground.  

- VNG geeft een toelichting over de ontwikkelingen binnen Common Ground en vertellen hoe gemeenten slimmer kunnen samenwerken op het gebied van softwareontwikkeling. 

- Delta10 legt uit hoe je als gemeente of shared service center (SSC) met beperkte inspanningen kunt beginnen met Common Ground.  

- Delta10 zal het Cloud Adoption Framework (CAF) benoemen waarmee je stap voor stap Cloud kunt adopteren en intern kennis kunt opbouwen.  

- Tot slot zullen Parkstad-IT en Delta10 delen hoe zij het implementatietraject hebben ervaren en hoe de eerste Common Ground applicatie (Signalen) succesvol in productie is gebracht.   

https://info.microsoft.com/WE-GOV-VDEO-FY23-02Feb-28-Common-Ground-Where-do-you-start-SRGCM9398_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Bekijk de video