Registreer je nu!

Vul dit formulier in om je te registreren voor het webinar

*required fields

Impact van Wetgeving Persoonsgegevens op CRM & Marketing

Maandag 18 september, 16:00-17:00 uur

Vanaf 25 mei 2018 krijgt iedere Nederlander formeel het recht om altijd in control te zijn over zijn eigen persoonsgegevens. Dan wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat heeft hoogstwaarschijnlijk ook voor jouw organisatie impact op de manier waarop je moet omgaan met persoonsgegevens.

De wetgeving schrijft bijvoorbeeld voor dat je moet kunnen voldoen aan verzoeken van individuen voortvloeiend uit ‘het recht op inzage’ of ‘het recht om vergeten te worden’. Maar de wetgeving schrijft ook voor om persoonsgegevens rechtmatig te verwerken. Hierdoor mag je bijvoorbeeld niet langer ‘meer dan nodig’ persoonsgegevens verwerken.

In dit webinar besteden we daarom aandacht aan onder meer de volgende aspecten van AVG:

  • De impact en verplichtingen van de AVG op organisaties
  • Het recht van individuen om te bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt
  • Het recht om vergeten te worden
  • De extra aandacht voor kinderen onder de 16 jaar
  • Boetes van de toezichthouder
  • De Privacy Impact Assessment
  • Privacy by Design