Artificiell intelligens i den offentliga sektorn: Sverige

Artificiell intelligens i den offentliga sektorn: Sverige

Ladda ned nu

*required fields

Artificiell intelligens i den offentliga sektorn: Sverige

Tempot för digital transformation fortsätter att accelerera, med tekniker som artificiell intelligens som höjer ribban allt högre för teknikens potential att hantera några av samhällets största utmaningar. I den offentliga sektorn är möjligheten extraordinär, särskilt när man tittar på kritiska ämnen som klimatförändringar, vård och social orättvisa. Kort sagt, med hjälp av AI kan regeringar skapa en bättre upplevelse för medborgare.

För en djupare förståelse av AI inom den offentliga sektorn och för att mäta organisationers förväntningar och prioriteringar kring AI genomförde Microsoft och EY denna studie i 12 länder i Västeuropa. Med svar från över 200 aktörer inom den offentliga sektorn ser vi tydligt att AI är det bästa för regeringens beslutsfattare i hela Europa, och det finns ett stort intresse av att ha en bred, enhetlig strategi för långsiktig AI-utveckling.

Ladda ner den här rapporten för att läsa om hur Sveriges offentliga organisationer drar nytta av AI och påskyndar din organisations övergång från AI-adopter till AI-innovatör.
https://info.microsoft.com/WE-DTGOV-CNTNT-FY21-11Nov-05-HararrapportensomdubadomArtificiellintelligensidenoffentligasektorn-SRGCM3962_02ThankYou-StandardHero.html
Ladda ner rapporten nu!