Microsoft Envision Sweden:
En enastående kundupplevelse i alla kanaler

Fyll i formuläret och ladda ned e-boken

Ladda ned nu

*required fields

Microsoft Envision Sweden:
En enastående kundupplevelse i alla kanaler

Detta event hölls den 30 september 2022 och nu har du möjlighet att se det i efterhand!

Det digitala kontaktcentret spelar en nyckelroll för organisationer i kontakten med deras kunder genom hela kundresan. De senaste årens utveckling ställer också nya krav på företagen i deras kundkontakter. Med en ökad digitalisering ställs högre krav från kunderna på service, med en önskan att kunna få kontakt och hjälp oavsett tid och plats. När dessa behov växer så ökar bördan på agenterna och många väljer helt enkelt att sluta på grund av stress och utbrändhet. 

Vissa företag upplever också en ökad komplexitet med en mängd olika system som inte alltid kan integreras på ett sömlöst sätt. Alla dessa utmaningar leder till ökade kostnader som måste adresseras på grund av hur kritiskt och centralt kundkontaktcenter är.  

I den här sessionen får du lära dig hur Microsoft Digital Contact Center kan adressera dessa utmaningar genom att: 

  • Öka kundnöjdheten och andel lösta ärenden i en multikanal miljö 
  • Förbättra kundservicemedarbetarnas effektivitet och arbetsförhållanden med hjälp av AI och samarbetsverktyg 
  • Ökad säkerhet genom biometrisk autentisering och bedrägeriskydd. 
  • Öka automatiseringen av processer genom konversationsbaserad röstrespons (IVR) och automation. 
  • Minska komplexiteten och sänk totala kostnaden för systemet med en integrerad lösning från en och samma leverantör.
https://info.microsoft.com/WE-D365Service-VDEO-FY23-10Oct-24-Microsoft-Envision-Sweden-An-outstanding-customer-experience-across-all-channels-SRGCM7933_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Se eventet i efterhand!