​​Microsoft Envision  Sweden - Ökad lönsamhet OCH
förbättrad kundnöjdhet​

Fyll i formuläret och ladda ned eventet.

*required fields

​​Microsoft Envision Sweden - Ökad lönsamhet OCH förbättrad kundnöjdhet​

Detta event hölls den 9 februari 2023 och nu har du möjlighet att se det i efterhand!

Kunder idag förväntar sig en högklassig upplevelse vid kontakt med både sälj och kundservice vilket ställer utmanande krav på verksamheter. Kundtjänst och sälj måste fungera tillsammans men brottas med olika KPI:er/mål, silofiering och processer som förhindrar det samarbetet. Att få dessa separata avdelningar att fungera tillsammans är inte enkelt och det leder ofta till både missade affärsmöjligheter och en sämre kundupplevelse. 

En av de större utmaningarna är att det finns en tröghet med komplexa tekniska lösningar som var för sig bidrar till sitt syfte men inte är integrerade med varandra för att kunna få en samsyn på hela verksamheten. Detta bidrar till att värdefulla insikter går förlorade och att samarbeten över avdelningarna begränsas.  

Går det att göra kundservice till en intäktskälla och inte ett kostnadsställe? 

I det här webinaret kommer ni att få lära er mer om hur vi kan addressera dessa utmaningar genom att: 

  • Använda sälj- och kundserviceinformation tillsammans 
  • Identifiera merförsäljning med hjälp av kundservice 
  • Förhindra silos, skapa en gemensam kundbild 
  • Öka kundnöjdheten lönsamt 
  • Minska komplexiteten och sänkta totala kostnaden  
https://info.microsoft.com/WE-D365Service-VDEO-FY23-03Mar-03-Microsoft-Envision-Sweden-Increased-profitability-AND-improved-customer-satisfaction-SRGCM9449_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Registrera dig här!