Microsoft Envision Sweden:
Optimera orderflöden

Fyll i formuläret och ladda ned eventet.

Ladda ned nu

*required fields

Microsoft Envision Sweden: Optimera orderflöden

Detta event hölls den 10 november 2022 och nu har du möjlighet att se det i efterhand!

Lär dig mer om hur Intelligent Order Management kan användas för att optimera orderflöden och skapa synlighet.

Order kan tas emot via olika kanaler och behandlas på olika sätt. Samtidigt kan parametrar som tillgängligt lager, geografisk närhet till kunden, transportalternativ osv. avgöra hur och var order skall behandlas. Det kan vara en utmaning att modellera dessa orderflöden på ett effektivt sätt och samtidigt skapa synlighet. Med Intelligent Order Management kan orderflöden modelleras och automatiseras, med full synlighet och insikter, även i komplexa ekosystem där flera olika system, lösningar och parter måste interagera.

https://info.microsoft.com/WE-D365BRCRM-VDEO-FY23-11Nov-24-Microsoft-Envision-Sweden-Optimizing-order-flows-SRGCM8414_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Ladda ned eventet här