Microsoft Circle of Trust – Risk och Sårbarhetsanalys vid införande av molntjänster.

Fyll i formuläret och ladda ned e-boken

Ladda ned nu

*required fields

Microsoft Circle of Trust – Risk och Sårbarhetsanalys vid införande av molntjänster.

MSMD AIR riktar sig till kommuner, regioner och statliga myndigheter, såväl som företag, som behöver göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för att identifiera risker och sårbarheter, samt åtgärder för att minska dessa innan beslut tas om införande av en ny it-tjänst, som till exempel Microsoft 365.

MSMD AIR har tagits fram av Knowit AB på uppdrag av Microsoft Sverige. I uppdraget har Knowit haft full frihet att formulera vägledningen utifrån egna utgångspunkter, observationer och slutsatser. Den nya vägledningen publiceras under en öppen Creative Commons-licens så att kunder, partners och andra organisationer har möjlighet att vidareutveckla och dela vidare."

Varmt välkommen att registrera dig för att ta del av rapporten.

https://info.microsoft.com/WE-COMP-CNTNT-FY22-03Mar-01-Microsoft-Circle-of-Trust-Risk-and-Vulnerability-Analysis-in-the-deployment-of-cloud-services-SRGCM5965_LP02-Thank-You---Standard-Hero.html
Registrera dig här