Aan de slag met Common Ground

Nu registreren

Vul dit formulier in om je voor de digitale evenementen in te schrijven

*required fields

Aan de slag met Common Ground

On Demand

Gemeenten hebben behoefte aan een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan.

In de kern gaat het bij Common Ground om: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

Hoe ga je hier als gemeente mee aan de slag? Microsoft heeft in samenwerking met de VNG een eenvoudige toolset ontwikkeld waarmee je aan de slag kunt gaan met toepassingen volgens de principes van Common Ground. Microsoft Azure is hierin het platform wat gebruikt wordt als de cloud-based infrastructuur waarop de toepassingen (bijvoorbeeld Haven) worden geïmplementeerd. Het doel van dit webinar is om handvaten te geven hoe je zelf aan de slag kunt gaan met deze toepassingen.

Tijdens dit webinar zal de VNG toelichting geven over wat Common Ground is en welke ontwikkelingen reeds hebben plaatsgevonden. Microsoft zal laten zien hoe Microsoft Azure kan voorzien in de behoefte voor een cloud-based infrastructuur. Vervolgens zullen de Gemeente Tilburg en ICT-samenwerkingsverband Equalit delen hoe zij beiden de implementatie van de eerste Common Ground toepassingen hebben doorlopen. Als laatste zal Centric presenteren welke ontwikkelingen ze hebben doorgemaakt om de Centric toepassingen te conformeren aan de principes van Common Ground.

Meer weten over wat Common Ground is, wat het voor je organisatie kan betekenen en hoe je ermee begint? Bekijk snel de webinar!

https://info.microsoft.com/WE-AzureApp-WBNR-FY21-03Mar-09-AandeslagmetCommonGround-SRDEM60331_LP02ThankYou-StandardHero.html