Plnění požadavků GDPR s podporou poskytovatele cloudových služeb

Registrovat

Pokud se na webinář chcete zaregistrovat, vyplňte tento formulář.

*required fields

Plnění požadavků GDPR s podporou poskytovatele cloudových služeb

25. květen 2017 15:00- 16:00

Regulace oblasti osobních údajů se s příchodem GDPR (General Data Protection Regulation) výrazně rozšiřuje. S cílem lépe zabezpečit osobní údaje občanů EU se nově požaduje vytváření kontrolních mechanismů, které obdobně fungují zatím jen pro regulované vertikály. Zavedení těchto požadavků do praxe bude vyžadovat změnu přístupu na straně prakticky všech subjektů. Zavedení těchto požadavků do praxe bude vyžadovat změnu přístupu na straně prakticky všech subjektů.

Společnost Microsoft může využít jak svých dřívějších zkušeností dodavatele v regulovaných odvětvích, tak pozice dodavatele již zavedených a z hlediska bezpečnosti auditovaných služeb v cloudu. Můžeme tak zákazníkům výrazně ulehčit cestu ke splnění všech legislativních požadavků dle GDPR nařízení.

Věděli jste?

  • Nová práva subjektů dat: GDPR nyní dává subjektům dat nová práva (právo na výmaz, právo na opravu, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na stížnost u dozorového úřadu)
  • Zabezpečení zpracování: požadavky na zavedení vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření se vztahují na správce i zpracovatele bez ohledu na to, jestli zpracování probíhá on-premise u správce, nebo formou outsourcingu u zpracovatele?
  • Sankce za neplnění: GDPR nařízení dramaticky zvyšuje sankce za neplnění povinností ze zpracování osobních údajů (20.000.000,- Euro, nebo 4% z globálního obratu)

Zjistěte, jak poskytovatel cloudu může převzít od uživatele cloudu (správce) část odpovědnosti a rizik, vyplývajících z automatizovaného zpracování osobních údajů.

Těšíme se na vás!