Microsoft Azure – Infrastruktura i scenariji za početak primene

Register now

Fill out this form to register for the webinar

*required fields

Microsoft Azure – Infrastruktura i scenariji za početak primene

18. maj 2017. u 12 časova

Uz toliki broj servisa i mogućnosti koje Azure pruža, za manja i srednja preduzeća ponekad može biti izazov da se odgovori na pitanje: Odakle početi?
Tokom webinara pružićemo odgovor na ovo pitanje kroz kratko predstavljanje servisa, a zatim i kroz prikaz konkretnih scenarija početka primene. Saznajte na koji način upotreba Azure servisa podiže bezbednost vaših podataka na viši nivo, a istovremeno optimizuje troškove i pruža mogućnost dugoročnog planiranja.

Registrujte se za ovaj besplatni webinar na srpskom jeziku i obezbedite sebi pristup ovom sadržaju sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.