บทเรียนออนไลน์หัวข้อ "สร้างเวลานัดหมายกับลูกค้าด้วย Microsoft Bookings และแบบสอบถามออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูลด้วย Microsoft Forms พร้อมทั้งขั้นตอนการวิเคราะห์"

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์หัวข้อ "สร้างเวลานัดหมายกับลูกค้าด้วย Microsoft Bookings และแบบสอบถามออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูลด้วย Microsoft Forms พร้อมทั้งขั้นตอนการวิเคราะห์"

On Demand

พบกับ Digital Booster Workshop ที่นำ Microsoft 365 Technology มาตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ในรูปแบบฝึกปฎิบัติออนไลน์ สามารถเรียนและฝึกปฏิบัติตามได้ทุกที่ทุกเวลา ในหัวข้อ "Microsoft Bookings และ Microsoft Forms" ในรูปแบบการยกตัวอย่าง การนำมาใช้กับธุรกิจด้าน health care และ ร้านอาหาร
(บรรยายภาษาไทย)

เนื้อหาบทเรียน
-เตรียมการก่อนเริ่มใช้ Bookings และการเข้าสู่ระบบ
-การใช้งาน Bookings ผ่าน Microsoft Outlook
-องค์ประกอบของ Bookings และขั้นตอนการสร้าง  calendar
-การ assign calendar ให้กับ staff
-การตั้งค่าข้อความตอบรับอัตโนมัติ
-การตั้งค่าการจองล่วงหน้า และการ customize 
-เริ่มต้นสร้าง Microsoft Forms
-การนำเข้าภาพประกอบ
-การสร้าง section เพื่อแบ่งสวนข้อคำถาม
-รู้จักกับรูปแบบคำถามเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับคำถามแต่ละประเภท
-การสร้างลิงค์ และ QR code 
-การดูรายงานสรุป และการวิเคราะห์

https://info.microsoft.com/AP-TeamSMB-WBNR-FY21-04Apr-19-OnlinelessontitledCreateappointmenttimeswithcustomerswithMicrosoftBookingsandonlinequeries-SRDEM70733_LP02ThankYou-StandardHero.html