บทเรียนออนไลน์หัวข้อ "สร้างเว็บขายสินค้าแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Sway และวางแผนงานด้วย Microsoft Planner"

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์หัวข้อ "สร้างเว็บขายสินค้าแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Sway และวางแผนงานด้วย Microsoft Planner"

On Demand

พบกับ Digital Booster Workshop ที่นำ Microsoft 365 Technology มาตอบโจทย์ภาคธุรกิจด้าน  ในรูปแบบฝึกปฎิบัติออนไลน์ สามารถเรียนและฝึกปฏิบัติตามได้ทุกที่ทุกเวลา โดยนำเทคโนโลยีที่มีมากับ Microsoft 365 อาทิ Microsoft Sway และ Microsoft Planner มาใช้ในธุรกิจด้านร้านอาหาร งานก่อสร้าง พร้อมยกตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
(บรรยายภาษาไทย)

 

เนื้อหาบทเรียน

  • การสร้างเว็บอย่างง่ายด้วย Microsoft Sway
  • การเลือก template ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
  • การใส่ข้อความและการปรับแต่ง
  • การทำ highlight ให้กับ content
  • การวางแผนงานด้วย Microsoft Planner
  • การสร้าง Bucket และ Task
  • การ Add member ให้กับ Task
  • การตรวจสอบความคืบหน้าของ Task
  • การดู Report

https://info.microsoft.com/AP-TeamSMB-WBNR-FY21-04Apr-19-OnlinelessonsonthetopicCreateaprofessionalmerchandisingwebsitewithMicrosoftSwayandplanevents-SRDEM70731_LP02ThankYou-StandardHero.html