บทเรียนออนไลน์หัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพในการนัดหมายประขุม แชร์ไฟล์และอัพเดทข่าวสารในองค์กร ด้วย Microsoft Teams"

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์หัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพในการนัดหมายประขุม แชร์ไฟล์และอัพเดทข่าวสารในองค์กร ด้วย Microsoft Teams"

On Demand

พบกับ Digital Booster Workshop ที่นำ Microsoft 365 Technology มาตอบโจทย์ภาคธุรกิจด้าน Retails/eCommerce, Finance/Insurance, Real Estate/Property, Food and Restaurant และ Healthcare services/Clinic ในรูปแบบฝึกปฎิบัติออนไลน์ สามารถเรียนและฝึกปฏิบัติตามได้ทุกที่ทุกเวลา

Scenario : การใช้ Microsoft Teams ในแต่ละ Industry
Retails/eCommerce : การใช้ Teams อย่างง่าย นัดหมายประขุม แชร์ไฟล์ สร้างกลุ่ม Channel สำหรับภาคการตลาด
Finance/Insurance   : การอัพเดทข่าวสารในโลกการเงิน
Real Estate/Property : การนัดหมายประชุมสำหรับงานเปิดตัวโครงการ
Food and Restaurant : การแชร์สูตรอาหาร และร้านอาหารสาขา
Healthcare services/Clinic : การประชุมทีมบุคคลกรทางการแพทย์

https://info.microsoft.com/AP-TeamSMB-WBNR-FY21-04Apr-07-OnlinelessonsonthetopicIncreaseefficiencyinmakingappointments-SRDEM69611_LP02ThankYou-StandardHero.html